Skřeti, uruci, zlobři, goblini, trollové, jakož i ostatní temné národy! Ale i vy, kteří jste si zamilovali svět zrozený z fantazie britského spisovatele J.R.R. Tolkiena!

July 2018

ACD vs. BBC Moriarty, aneb proč BBC Sherlock nestojí za nic

24. july 2018 at 15:19 | Melkora |  Recenze, filmové a literární

Britská televizní stanice BBC nám v roce 2010 naservírovala novou (už asi stopadesátou osmou) verzi klasického detektivního příběhu A. C. Doyla o geniálním i když poněkud svérázném detektivovi.
Jeho tvůrci se rozhodli být kteativní, umístit tuto adaptaci pro změnu do moderního Londýna a udělat z Sherlocka našeho součastníka. Svým počinem se velmi proslavili a dotáhli to až na čtyři série. Já se ovšem domnívám, že si při tom počínali často až příliš kreativně. Až tak, že jim z toho místy vyšlel úplně jiný druh pořadu, než jaký měl A. C. Doyle původně na mysli.
Dokažme si to na porovnání dvou úhlavních Sherlockových nepřátel. Toho moderního i jeho viktoriánského předobrazu.

O Hašepsuth, část pátá, Dhain dech

17. july 2018 at 22:25 | Melkora |  Umění milovat
Když jsme minule opustili naše milence, pokoušeli se opět marně vyřešit jistý Legolasův problém. Vypadá to, že když dojde na umění milostné magie, milý elf prostě nemůže a nemůže. Obyčejný blok to nebyl, jak se ukázalo. Kdo by to byl řekl, ale o jeho duši se přou dvě mocné nadpřirozené entity. Všematka a její dcera. Která to vyhraje? A co na to majitel oné duše na roztrhání? Vyjde z toho bez šrámů na duši? A co mocná čarodějka od černých kamenů? Pomůže?

Slash, Pairing Legolas/Marghul, Rating G, tentokrát bez erotiky, jen s trochou dušezpytu a skřetí mystiky.


O skřetí mytologii

14. july 2018 at 23:30 | Melkora |  Skřetí mytologie


Na předchozích stránkách jsme se seznámili s nejzásadnějšími skřetími legendami, především pak těmi, které se zabývají kardinálními událostmi v Ardě, jež nějakým způsobem ovlivnily celou populaci, nebo se obrážejí i v elfí mytologii.
Základním zdrojem byly především urucké mýty a pověsti a to z toho důvodu, že uruci jsou jako kmen i jednotlivci, nejvíce zastoupení ve zveřejněných příbězích. Jiné byly zase vybrány proto, že nabízejí ucelenější pohled na historii elfů.

Je ovšem nutno dodat, že na rozdíl od elfů, nemají skřeti nic jako vlastní jednotný a uzavřený kánon, žádný skřetí Silmarillion. Důvodem je jejich spíše věcný, praktický přístup k náboženství. Už proto si z vlastního pantheonu vybírají pouze takové božské entity, které jim mohou být nějak užitečné, či se vztahují k místu jejich pobytu. Ostatní buď opomíjejí, či zcela vypouštějí. Někteří například uznávají pouze vlastní kmenové patrony (viz buvolí ochránkyně Nagha-mad, patřící Buvolímu kmeni uruků), nikoliv už cizí božstva.
V podstatě se dá říct, že jediným pojítkem jejich legend je nějaká forma Dha, ať už jako živoucí bytost, či princip (Viz např. Krysí kmen, který ji nazývá Ama-thi) a také Temnota. Té je přisuzována někdy ženská, jindy zas mužská podoba. Občas se některé rysy Dha a Temnoty překrývají, nebo spolu obě tyto entity přímo splývají a tvoří jednu.
Existují dokonce i jisté monoteistické skřetí sekty (Kachní, Vraní goblini, Ráchači), které se obracejí přímo na Temnotu, jako na jedinou a nejvyšší autoritu a existenci jiných božstev popírají.
Přes to mezi jednotlivými "církvemi" neexistují žádné náboženské spory, či války. Je to dáno tím, že - opět na rozdíl od elfů - nechápou skřeti náboženské legendy jako zjevené komplexní, byť někdy neuchopitelné pravdy, ale spíše jako tajemství (tajemství stvoření, tajemství Dha), které je sice složité, nicméně poznatelné. A sami sebe pak vnímají, jako tvory, kteří mají k dispozici pouze jeho část, případně části. Náboženský text, nebo příběh pro ně tedy není závazný a neměnný, nýbrž je nahlížen jako něco, co může být upřesněno, obměněno, či zcela zavrhnuto, když se objeví nové skutečnosti.
Elfové to někdy považují za neúctu. Neuctivý, ba přímo nenávistný se jim jeví i vztah, jaký skřeti ke svým "frumi" chovají.
To je ovšem hluboký omyl!
Skřeti sice jsou poměrně religiózní, nicméně elfí pohled na "duchy ainur" jako na bytosti přirozeně vyšší, vznešenější a dokonalejší, je jim cizí. V jejich chápání jsou "frumi", čili nesmrtelné nadpřirozené bytosti spíše spolupracovníci, jejichž pomoci je třeba využívat. Jsou jistě nevyzpytatelní a mohou být i nebezpeční a je záhodno jim nedůvěřovat. Ale když se to vezme za správný konec, umějí být velmi prospěšní. Někdy je dokonce možné je do jisté míry "krotit". Ovšem velmi opatrně, neboť bývají pěkně pomstychtiví. Jindy však zase smělost a odvahu odměňují, takže těžko říct, jaký přístup je správný. Zdá se že se prostě řídí svou momentální náladou. Temnota dokonce vzdor nedůvěru a vzpouru přímo podněcuje jako součást osobního rozvoje. Devotnost se jí vyloženě oškliví.

Skřetí božstva nesídlí, jako ta elfí, na nějakém vzdáleném, nedostupném místě, nýbrž jsou velmi blízko. Jisté skřetí přísloví říká: Vše co je jinde, je i tady. Významy tohoto rčení se vykládá různě, v podstatě to ale znamená, že nemá cenu, honit se za chimérami. Nicméně také to, že duchové, ač vzdáleni ve svém světě, jsou vlastně velmi blízko a stačí umět najít ty správné dveře ve stávající jsoucnosti a otevřít je. Toho se dá docílit pomocí letitého výcviku a nejrůznějších "magických" bylin, či extraktů, jimiž se šaman, či čarodějnice uvedou do transu.
(Pozn. ne, že by se mezi skřety podobné produkty neužívaly i rekreačně, jen se nepředpokládá, že běžný smrtelník bez patřičného tréninku dosáhne byť jen podobných výsledků, jako zkušená čarodějnice.)
Právě čarodějnice, hrají ve skřetí pobožnosti klíčovou roli. Většina skřetích kmenů sice věří, že magické rituály může provádět kdokoliv *, nicméně čarodějnice pro to mají, díky svému výcviku i detailní znalosti psychoaktivních látek větší předpoklady, než kdokoliv jiný.
Dokážou tak vyvolat duchy z podsvětí, či nahlédnout do paralelního nesvěta v němž se obrážejí střípky událostí současných minulých ale i těch budoucích a jsou-li dost obratné, tak jimi i manipulovat a pozměňovat je. Umějí se dorozumívat s démony z nesvěta a vnutit jim svou vůli.
Jsou to také velmi schopné léčitelky a z našeho pohledu vědkyně. Své umění si obvykle bedlivě střeží a předávají ho jen svým vybraným žačkám.
I mezi muži se najdou kvalifikovaní šamani, ovšem je jich podstatně méně a obvykle se specializují na některé aspekty loveckého, či vojenského života.
*Mezi drobnými horskými skřety žijícími v hlubokých skalních jeskyních se prý čas od času zrodí požehnané dítě, tzv. ad-va-khun. Horské kmeny věří, že tyto (vesměs) dívky jsou nadány zvláštní mocí nahlížet do srdce samotné Dha a naslouchat jejím slovům. Bohyně sama prý jejich ústy někdy promlouvá.
Poznají se podle, z našeho pohledu bychom řekli, schopnosti bioluminiscence. Z jejich čel vyrůstají dva až tři šlahouny na jejichž koncích jsou umístěny poměrně intenzivně světélkující útvary. Intenzitu osvětlení i směrování jsou ženy schopny ovládat.


Závěrem je možno konstatovat, že obecný předsudek o plytkosti a celkové profánnosti skřetů se nezakládají na pravdě. Důkladné prostudování skřetí slovesnosti nás opakovaně přesvědčuje o tom, že jejich duchovní život nejen existuje, ba je i přes svou diametrální odlišnost, minimálně stejně bohatý, jako ten elfí. Dokonce se dá říct, že postrádá jistou pro elfy typickou rozvláčnost puntičkářství a lpění na trivialitách, takže je v mnoha ohledech i čtenářsky přátelštější.

Legenda o válce Světla a Temnoty

8. july 2018 at 18:41 | Melkora |  Pohádka o krásce a skřetovi - LOTR FF Skřetí mytologie

Dalším střípkem v pestré mozaice skřetích pověstí je legenda o válce Světla a Temnoty. Tentokrát vnese nový pohled na druhou válku Valar, osvětlí, jak to bylo s Melkorovým zajetím v Amanu a hlavně s oněmi příslovečnými Silmarilly. Co vlastně byly zač a proč o ně v Ardě byla taková sháňka.
A jako obvykle se dozvíte spoustu toho, co vám elfové zatajili. :-)

Rating PG13, Pairing Melkor/Fëanor, Melkor/Ungolianth

Mytologie Želvího lidu (Tak, jak si ji pamatuje Melkor)

4. july 2018 at 21:25 | Melkora |  bbb J.R.R. Tolkien, fanfikce Skřetí mytologie

Nedávno jsme se seznámili se slovutnou historií Želvích goblinů. (Jinak proslulých svým uměním genetických manipulací.) Historie to byla opravdu velmi slovutná, jenže každý příběh má dvě strany. Jak si jej pamatuje Melkor?

Srandička, Rating G, Het Melkor/Originální skřetí postavy, Slash Melkor/Sauron (spíše jen zmínka)


Legenda o Želvím kmeni

2. july 2018 at 22:22 | Melkora |  J.R.R. Tolkien, fanfikce Tolkienovská fanfikce, slash Skřetí mytologie

Vážení čtenáři!
Možná si někteří z vás vzpomínáte, že na mém blogu kdysi vyšla tato povídka. Odehrává se v hlubinách pod Orthankem, kde se bílý čřaroděj Saruman pouští do svých tajemných genetických experimentů ve snaze vyšlechtit zdokonalenou skřetí rasu. Pomáhá mu v tom jakási tajemná goblinka z Želvího kmene. Co byla zač?
Nedávno mi bylo vyčteno, že jsem, ve svých sebraných skřetích legendách odsunula slovutný Želví kmen stranou hlavního kánonu a učinila z něj pouhý apokryf.
Při tom nic nemůže být dále od pravdy! Želví goblini hráli v temné mytologii roli možná malou, přes to však zásadní.
Zde je slavná Želví historie tak, jak se v tomto velkolepém rodu předává z generace na generaci.